Chính sách bảo mật

Tại CamYVe.vn, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và xác định quyền riêng tư của mỗi người truy cập trang web của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật sau đây để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thu Thập Dữ Liệu

Khi bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp trong biểu mẫu bình luận, đồng thời ghi lại địa chỉ IP của bạn và chuỗi user agent của trình duyệt. Chúng tôi sử dụng thông tin này để kiểm tra và ngăn chặn spam.

Nếu bạn sử dụng Gravatar, một chuỗi ẩn danh sẽ được tạo từ địa chỉ email của bạn để kiểm tra việc sử dụng Gravatar.

Hình Ảnh và Dữ Liệu Vị Trí

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, hãy tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập có thể tải xuống và trích xuất dữ liệu vị trí từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Khi bạn viết bình luận trên trang web của chúng tôi, thông tin như tên, địa chỉ email và địa chỉ trang web có thể được lưu trữ trong cookie. Cookie này giúp bạn không phải nhập lại thông tin mỗi lần bạn viết bình luận. Thời gian lưu trữ của cookie này là một năm.

Khi bạn đăng nhập vào trang web, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để kiểm tra xem trình duyệt của bạn có hỗ trợ cookie hay không. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một số cookie khác để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất được lưu trong vòng hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất được lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi,” thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Khi bạn đăng xuất, thông tin đăng nhập trong cookie sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc công bố bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản chứa ID của bài viết bạn đã chỉnh sửa. Cookie này sẽ tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội Dung Nhúng Từ Website Khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa nội dung được nhúng từ các trang web khác, chẳng hạn như video, hình ảnh và bài viết. Những trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc Chính Sách Bảo Mật của họ để hiểu cách họ sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Chia Sẻ Dữ Liệu

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật.

Quyền Của Bạn Với Dữ Liệu Cá Nhân

Nếu bạn có tài khoản trên trang web của chúng tôi hoặc đã để lại bình luận, bạn có quyền yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, bao gồm mọi thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn (ngoại trừ những trường hợp chúng tôi có nghĩa vụ giữ lại dữ liệu theo yêu cầu của pháp luật).

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [[email protected]].

camyve.vn

Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể điều chỉnh và cập nhật Chính Sách Bảo Mật này để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét thường xuyên để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào.