Nhận quà ra mắt
 • Các đại hiệp hẹn ước đạt mốc 10.000

  nhận ngay phần quà hẹn ước :

  Đá Cường Hóa x1010 Vạn ĐồngHoạt Lạt Tán x5
 • Các đại hiệp hẹn ước đạt mốc 25.000

  nhận ngay phần quà hẹn ước :

  Đá Cường Hóa x3030 Vạn ĐồngHoạt Lạt Tán x10
 • Các đại hiệp hẹn ước đạt mốc 50.000

  nhận ngay phần quà hẹn ước :

  Đan Nâng Cấp Hiệp Khách x5050 Vạn ĐồngĐan x2 Exp (sơ) x10
 • Các đại hiệp hẹn ước đạt mốc 100.000

  nhận ngay phần quà hẹn ước :

  Đan Nâng Cấp Hiệp Khách x20100 Vạn ĐồngTúi ngọc LV4 x2
 • Các đại hiệp hẹn ước đạt mốc 200.000

  nhận ngay phần quà hẹn ước :

  KNB x500Vò rượu x100Đan x2 Exp (sơ) x10
 • Các đại hiệp hẹn ước đạt mốc 500.000

  nhận ngay phần quà hẹn ước :

  KNB x500Hiệp khách Viên Tiểu ĐườngChí Mệnh (Cao)
Nhận quà hẹn ước

Lưu ý: Nhận QUÀ HẸN ƯỚC yêu cầu các huynh nhấn chia sẻ và để ở chế độ công khai trên trang cá nhân

Game SG140