[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Alpha Test

CHUỖI SỰ KIỆN ALPHA TEST

1. Nạp Alpha hoàn trả 200% Open Beta

- Chư vị Đại Hiệp nạp Kim Nguyên Bảo ở phiên bản Alpha Test sẽ được hoàn trả 200% KNB ở bản Open Beta vào ngày 09/01, nhưng không tính Vip. 

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Alpha Test - 1

 

2. Đua Top Alpha Nhận Quà Beta 

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Alpha Test - 2

Sẽ có 3 sự kiện đua Top ở phiên bản Alpha Test :

- Đua Top Chiến Lực nhận quà cực phẩm Open Beta 

 • Top 1 : 5000 KNB và Full bộ Trang bị Cam Lv90.
 • Top 2 : 3000 KNB và Trang bị Cam Áo Lv90.
 • Top 3 : 2000 KNB và Trang bị Cam Nhẫn Lv90.
 • Top 4 - Top 10 : 1000 KNB và Trang bị Cam Dây Chuyền Lv90.

- Đua Top Cấp Độ nhận quà cực hot Open Beta 

 • Top 1 : 500 vạn Đồng, Đan x2 Exp Siêu*5, Hộp Nguyệt Quang*10.
 • Top 2 : 300 vạn Đồng, Đan x2 Exp Siêu*3, Hộp Nguyệt Quang*8.
 • Top 3 : 150 vạn Đồng, Đan x2 Exp Siêu*2, Hộp Nguyệt Quang*6.
 • Top 4 - Top 10 : 100 vạn Đồng, Đan x2 Exp Siêu*1, Hộp Nguyệt Quang*3.

- Đua Top Hiệp Khách nhận quà Open Beta 

 • Top 1 : Sách Thiên Phú Ngẫu Nhiên Cam, Đan Nâng Cấp Hiệp Khách*500.
 • Top 2 : Sách Thiên Phú Ngẫu Nhiên Tím, Đan Nâng Cấp Hiệp Khách*300.
 • Top 3 : Sách Thiên Phú Ngẫu Nhiên Tím, Đan Nâng Cấp Hiệp Khách*200.
 • Top 4 - Top 10 : Sách Thiên Phú Ngẫu Nhiên Tím, Đan Nâng Cấp Hiệp Khách*100.

 

Trân trọng,
BQT Cẩm Y Vệ

===============================

Fanpage game: TẠI ĐÂY

Group game: TẠI ĐÂY

 

 

Game SG140