[ SỰ KIỆN ] CHUỖI PHÚC LỢI SERVER MỚI

CHUỖI PHÚC LỢI DÀNH CHO SERVER MỚI

[ SỰ KIỆN ] CHUỖI PHÚC LỢI SERVER MỚI - 1

I. Điểm Danh Nhận Quà 

1. Thời gian: Trong 30 ngày tính từ ngày mở sever

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả người chơi tại sever

3. Nội dung: Trong thời gian ra mắt sever mới, người chơi ký danh tại bảng ký danh mỗi ngày sẽ nhận được những phần thưởng có giá trị . Chi tiết phần thưởng như sau : 

[ SỰ KIỆN ] CHUỖI PHÚC LỢI SERVER MỚI - 2

II. Đăng nhập nhận quà

1. Thời gian: Trong 7 ngày tính từ ngày mở sever

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả người chơi tại sever

3. Nội dung: Trong thời gian ra mắt sever mới, người chơi đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được những phần thưởng giá trị như Vũ Khí Cam , Đồng , Hiệp Khách Viên Tiểu Đường . Chi tiết phần thưởng như sau : 

[ SỰ KIỆN ] CHUỖI PHÚC LỢI SERVER MỚI - 3

III. Online nhận quà

1. Thời gian: Trong 7 ngày tính từ ngày mở sever

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả người chơi tại sever

3. Nội dung:  Trong thời gian ra mắt sever mới, người chơi đăng nhập vào Online đủ thời gian sẽ nhận được những phần thưởng giá trị . Chi tiết phần thưởng như sau : 

[ SỰ KIỆN ] CHUỖI PHÚC LỢI SERVER MỚI - 4

Trân trọng,
BQT Cẩm Y Vệ Mobile

 

===============================

Fanpage game: TẠI ĐÂY

Group game: TẠI ĐÂY

Tải Game : TẠI ĐÂY 

Nạp Game : TẠI ĐÂY

Game SG140