[ Sự Kiện ] Chuỗi Sự Kiện Server mới

CHUỖI SỰ KIỆN ƯU ĐÃ SERVER MỚI

[ Sự Kiện ] Chuỗi Sự Kiện Server mới - 1

 

1. Đạt Mốc Chiến Lực Nhận Quà 

1. Thời gian: Trong 7 ngày tính từ ngày mở sever

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả người chơi tại sever

3. Nội dung: Trong thời gian ra mắt sever mới, người chơi tiến hành nâng lực chiến của nhân vật đạt mốc nhất định sẽ nhận được những phần thưởng có giá trị . Chi tiết phần thưởng như sau : 

[ Sự Kiện ] Chuỗi Sự Kiện Server mới - 2

2.Lên Cấp Nhận Quà :

1. Thời gian: Trong 7 ngày tính từ ngày mở sever

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả người chơi tại sever

3. Nội dung: Trong thời gian ra mắt sever mới, người chơi tiến hành nâng cấp LV nhân vật đạt mốc LV nhất định sẽ nhận được những phần thưởng có giá trị . Chi tiết phần thưởng như sau : 

[ Sự Kiện ] Chuỗi Sự Kiện Server mới - 3

3.Nâng Cấp Tọa Kỵ Nhận Quà

1. Thời gian: Trong 7 ngày tính từ ngày mở sever

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả người chơi tại sever

3. Nội dung: Trong thời gian ra mắt sever mới, người chơi tiến hành nâng cấp Tọa kỵ ( Thú cưỡi ) lên mốc nhất định sẽ nhận được những phần thưởng có giá trị . Chi tiết phần thưởng như sau : 

[ Sự Kiện ] Chuỗi Sự Kiện Server mới - 4

4.Nâng Cấp Nội Lực Nhận Quà

1. Thời gian: Trong 7 ngày tính từ ngày mở sever

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả người chơi tại sever

3. Nội dung: Trong thời gian ra mắt sever mới, người chơi tiến hành nâng cấp Nội Lực nhân vật lên mốc nhất định sẽ nhận được những phần thưởng có giá trị . Chi tiết phần thưởng như sau : 

 

[ Sự Kiện ] Chuỗi Sự Kiện Server mới - 5

5.Khảm Ngọc Nhận Quà

1. Thời gian: Trong 7 ngày tính từ ngày mở sever

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả người chơi tại sever

3. Nội dung: Trong thời gian ra mắt sever mới, người chơi tiến hành Khảm Ngọc cho nhân vật của mình đạt mốc nhất định sẽ nhận được những phần thưởng có giá trị . Chi tiết phần thưởng như sau : 

[ Sự Kiện ] Chuỗi Sự Kiện Server mới - 6

6.Tăng Sao Ấn Ký Nhận Quà

1. Thời gian: Trong 7 ngày tính từ ngày mở sever

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả người chơi tại sever

3. Nội dung: Trong thời gian ra mắt sever mới, người chơi tiến hành Tăng Sao Ân ký nhân vật của mình đạt mốc nhất định sẽ nhận được những phần thưởng có giá trị . Chi tiết phần thưởng như sau : 

[ Sự Kiện ] Chuỗi Sự Kiện Server mới - 7

 

7.Mua Quỹ Trưởng Thành Nhận Ưu Đãi Lớn

1. Thời gian: Trong 7 ngày tính từ ngày mở sever

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả người chơi tại sever

3. Nội dung: Trong thời gian ra mắt sever mới, người chơi tiến hành Mua Quỹ Trưởng Thành cho  nhân vật của mình có thể nhận được ưu đãi lên đến 8 lần . Chi tiết phần thưởng như sau : 

[ Sự Kiện ] Chuỗi Sự Kiện Server mới - 8

Trân trọng,
BQT Cẩm Y Vệ Mobile

 

===============================

Fanpage game: TẠI ĐÂY

Group game: TẠI ĐÂY

Tải Game : TẠI ĐÂY 

Nạp Game : TẠI ĐÂY

 

Game SG140