[ SỰ KIỆN ] CHUỖI ƯU ĐÃI NẠP SERVER MỚI

CHUỖI SỰ KIỆN ƯU ĐÃI NẠP KNB SERVER MỚI

I.Lần đầu nạp thẻ x2 giá trị KNB tất cả các mốc

1. Thời gian: Vĩnh Viễn

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả người chơi tại sever

3. Nội dung: Khi người chơi tham gia trò chơi nạp thẻ lần đầu ở tất cả các mốc sẽ nhận được x2 giá trị KNB.

II. Nạp đầu nhận Skill Ấn Ký

1. Thời gian: Vĩnh Viễn

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả người chơi tại sever

3. Nội dung: Trong thời gian mở server , người chơi nạp thẻ mệnh giá bất kỳ sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn đặc biệt là Skill Ấn Ký. Chi tiết phần thưởng như sau : 

III. Tích lũy nạp thẻ nhận quà hấp dẫn

1. Thời gian: Vĩnh Viễn

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả người chơi tại sever

3. Nội dung: Trong thời gian mở server , người chơi nạp thẻ Tích Lũy Đạt mốc nhật định sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Chi tiết phần thưởng như sau : 

IV. Tích lũy nạp hằng ngày nhận quà

1. Thời gian: Vĩnh Viễn

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả người chơi tại sever

3. Nội dung: Trong thời gian mở server , người chơi nạp thẻ Tích Lũy Đạt mốc mỗi ngày nhật định sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn. Chi tiết phần thưởng như sau : 

V. Nạp liên tiếp  nhận quà

1. Thời gian: 7 ngày đầu mở server

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả người chơi tại sever

3. Nội dung: Trong thời gian mở server , người chơi nạp thẻ liên tiếp 7 ngày sẽ nhận được phần thưởng có giá trị. Chi tiết phần thưởng như sau : 

VI. Nạp Hằng ngày nhận quà

1. Thời gian: 7 ngày đầu mở server

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả người chơi tại sever

3. Nội dung: Trong thời gian mở server , người chơi nạp thẻ đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng có giá trị. Chi tiết phần thưởng như sau : 

Trân trọng,
BQT Cẩm Y Vệ Mobile

===============================

Fanpage game: TẠI ĐÂY

Group game: TẠI ĐÂY

Tải Game : TẠI ĐÂY 

Nạp Game : TẠI ĐÂY

Game SG140