[Sự Kiện] Khai Mở Sever Đặc Biệt - Hành Sơn

[Sự Kiện] Khai Mở Sever Đặc Biệt - Hành Sơn

[Sự Kiện] Khai Mở Sever Đặc Biệt - Hành Sơn - 1

[Sự Kiện] Khai Mở Sever Đặc Biệt - Hành Sơn - 2Tham Gia Sự Kiện : Tại Đây

[Sự Kiện] Khai Mở Sever Đặc Biệt - Hành Sơn - 3Sever Đặc Biệt Hành Sơn - Cứ Chơi Là Có Quà 
Những tài khoản tạo nhân vật trước 17h ngày 08/03 tại Sever Hành Sơn sẽ nhận được quà của BQT :

 • 17h ngày 09/03 nhận qua thư ingame: FREE VIP 1 , 500 Vạn Đồng , 50 Bông Hoa , 50 Vò Rượu
 • 17h ngày 10/03 nhận qua thư ingame: Đá tẩy Ấn Ký x20, Đan nâng cấp hiệp khách 50 , Đá Cường Hóa 100 , Đan nâng bậc hiệp khách 10
 • 17h ngày 11/03 nhận qua thư ingame: 500 vạn Đồng , Thức ăn cao 20 , Đan nâng cấp hiệp khách 50 , Đan nâng bậc hiệp khách 10

----------------
[Sự Kiện] Khai Mở Sever Đặc Biệt - Hành Sơn - 4Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ Cẩm Y Vệ SohaGame khai mở sever "đặc biệt" Hành Sơn nhằm thay lời chúc mừng đến tất cả những người phụ nữ, những người bà, người mẹ của tất cả các Đại Hiệp, cũng như chào đón anh hùng nhân sĩ tứ phương đến miền đất mới.

[Sự Kiện] Khai Mở Sever Đặc Biệt - Hành Sơn - 5Thể lệ: 

 • Bước 1: L.ike + S.hare bài viết ở chế độ công khai
 • Bước 2: Bình luận "Sever đặc biệt, chơi không" + tag bạn bè

[Sự Kiện] Khai Mở Sever Đặc Biệt - Hành Sơn - 6Thời gian: đến 24h 09/03/2019

[Sự Kiện] Khai Mở Sever Đặc Biệt - Hành Sơn - 7Phần thưởng: Phát quà all server

 • Mốc 1: từ 1~ 100 bình luận : Mỗi 50 bình luận nhận : 30 vạn đồng , 30 đá tẩy ấn ký , 30 đan nâng cấp hiệp khác , 30 thức ăn thường .
 •  Mốc 2: từ 100~ 200 bình luận : Mỗi 50 bình luận nhận : 50 vạn đồng , 50 đá tẩy ấn ký , 50 đan nâng cấp hiệp khác , 50thức ăn thường .
 • Mốc 3: từ 200~300 bình luận : Mỗi 50 bình luận nhận : 70 vạn đồng , 70 đá tẩy ấn ký , 70 đan nâng cấp hiệp khác , thức ăn thường .
 • Mốc 4: từ 300~400 bình luận  : Mỗi 50 bình luận nhận : 10 vạn đồng , 100 đá tẩy ấn ký , 100 đan nâng cấp hiệp khác , 100thức ăn thường .
 • Mốc 5: từ 400~500 bình luận : Mỗi 50 bình luận nhận : 200 vạn đồng , 200 đá tẩy ấn ký , 200 đan nâng cấp hiệp khác , 200 thức ăn thường .
 • Đặc biệt: thưởng x2 quà mốc 5 nếu đạt 600 bình luận.

[Sự Kiện] Khai Mở Sever Đặc Biệt - Hành Sơn - 8Lưu ý:
- Tổng bình luận sau khi kết thúc sự kiện đạt được tại mốc nào, thì tính quà tương ứng với mốc đó.
- Quà được gửi sau 72h kể từ khi có thông báo tổng kết sự kiện.

Trân trọng,
BQT Cẩm Y Vệ Mobile

===============================

Fanpage game: TẠI ĐÂY

Group game: TẠI ĐÂY

Tải Game : TẠI ĐÂY 

Nạp Game : TẠI ĐÂY

Game SG140